Praca z azbestem – jak się zabezpieczyć?

Na niektórych dachach wciąż są dachówki wykonane z azbestu, materiału powszechnie wykorzystywanego w budownictwie i gospodarstwie domowym (płytki żaroodporne pod garnki) w latach powojennych. Wówczas nie wiedziano o bardzo szkodliwych opiłkach z tego surowca, powodującego poważne choroby układu oddechowego. Zalecone zostało wycofanie z użytku wszelkich artykułów zawierających azbest zaledwie od 2003 roku i całkowicie ma być zlikwidowany do roku 2032. Do pracy przy azbeście dopuszczani są tylko pracownicy specjalnie przeszkolenie w kompletnym umundurowaniu ochronnym.

Odzież i obuwie ochronne 

Musi to być certyfikowana specjalna odzież do pracy z azbestem. Odpowiednie jednorazowe maski na twarz, chroniące drogi oddechowe są bardzo istotne. W zależności od stopnia stężenia azbestu stosuje się maski z wymiennymi filtrami klasy P-3 lub maski pełne z nawiewem powietrza. 

Oprócz tego kask na głowę, gogle na oczy i rękawice na dłonie, obuwie ochronne na stopy. Kombinezon musi być jednoczęściowy, jednorazowy, pyłoszczelny z kapturem. Włókna azbestowe przenikają do ludzkiego organizmu zarówno przez drogi oddechowe, jak i skórę, stąd taki wymóg całkowitego ubioru. Po pracy odzież i obuwie zostawiamy w obrębie zakładu pracy, nigdy ich ze sobą nie wynosimy.  

Zachowanie się podczas pracy 

Po założeniu całościowej odzieży ochronnej wraz z obuwiem przystępujemy do pracy. Nie możemy wówczas, przebywając w strefie zagrożenia, zdejmować żadnej części odzieży. Nie ma mowy o skorzystaniu z toalety, czy jedzeniu posiłków. Po zakończonej pracy wszystkie rzeczy zdejmujemy, wrzucając je do specjalnego kontenera. Przechodzimy do łaźni, gdzie musimy wziąć prysznic i dopiero wówczas udajemy się do szatni, gdzie zostawiliśmy swoje domowe ubrania. W żadnym wypadku nie możemy mieć prywatnego ubioru w obrębie strefy, w której wykryto obecność pyłu azbestowego  w powietrzu. 

Ochrona ludzi postronnych 

W przypadku pracy specjalistycznej ekipy przy dachu z dachówkami azbestowymi, mieszkańcy tego domu powinni nie wychodzić na zewnątrz budynku i nie otwierać okien ani drzwi, natomiast przypadkowi gapie są proszeni o odejście na dużą odległość, dlatego lepiej nie stać u płotu i nie przyglądać się rozbiórce azbestowej dachówki. 

Zagrożenia 

Niezastosowanie się do powyższych wymogów grozi narażeniem się na choroby takie jak wysięk płucny, rozległe zgrubienia opłucnej, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, rak płuc i oskrzeli, międzybłoniak opłucnej i otrzewnej. To wystarczające dowody, aby być jak najbardziej ostrożnym podczas prac z azbestem. 

Jeśli chcesz chronić siebie i swoich pracowników, skorzystaj z pomocy ekspertów, którzy oferują audyty i prowadzą nadzory na placach budowy – więcej przeczytasz na stronie https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/uslugi-dla-budownictwa.