Produkty związane z bezpieczeństwem i przepisami BHP

Przepisy bezpieczeństwa BHP wymagają stosowania hydrantów w zakładach pracy. W zakładach, jak fabryki, duże hale, składy, magazyny i hurtownie. Z tego względu modele hydrantów są unowocześniane. Ulepszane dla zapewnienia, jak najbardziej wysokiego bezpieczeństwa. Dodatkowo mają zawieszkę z informacją o terminie przydatności tych urządzeń lub wymagają one kontroli.