Przestrzeganie zasad BHP może przynieść korzyści Twojej firmie

Spełnienie wymagań i przepisów w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ma główny cel, jakim jest ochrona pracowników przed urazami, wypadkami i niebezpiecznymi sytuacjami w miejscu pracy.

Jako pracodawca z pewnością nie chciałbyś mieć na sumieniu wypadku w miejscu pracy, ani czuć się odpowiedzialnym za długoterminowe skutki urazu dla czyjegoś zdrowia. Co więcej, przeszkolenie personelu w zakresie przepisów BHP oznacza niższe składki ubezpieczeniowe, lepszą reputację, zwiększoną produktywność, mniejszą nieobecność pracowników w firmie i chroni Cię przed kosztami prawnymi, grzywną oraz wypłatą odszkodowań. W firmie rola zarządzania szkoleniami BHP zwykle przypada kierownikowi lub przełożonemu. Niezwykle ważne jest, aby przeszli szkolenie w zakresie przepisów i praktyk BHP w celu wypełnienia tej roli i ochrony reszty personelu przed niebezpiecznymi sytuacjami. Udowodnienie, że masz menedżerów i personel przeszkolony w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zmniejszy Twoje składki na ubezpieczenie, ponieważ oczywiście oznacza to mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia z roszczeniem pracownika, który uległ wypadkowi. Nie tylko to, ale działania podjęte w celu zapobiegania urazom lub chorobie będą oznaczać, że te składki pozostaną niskie, ponieważ nie są składane żadne roszczenia.

Pracownik, który odczuwa ból pleców, dłoni lub nadgarstka powstały w wyniku kontuzji czy urazu, może nie zawsze mieć wystarczającą pewność siebie lub świadomość, jak poruszyć ten problem.

Zamiast tego mogą cierpieć w ciszy i pracować wolniej i mniej produktywnie niż zwykle, z bardziej nieoficjalnymi przerwami na uśmierzenie bólu. Wszystkie firmy muszą podjąć rozsądne kroki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników w miejscu pracy. Właściciel firmy, któremu udowodniono zaniedbanie w zakresie ochrony swoich pracowników przed wypadkiem lub chorobą, może zostać pociągnięty do osobistej odpowiedzialności, zapłacenia grzywny lub odszkodowania. Techniki Szkolenia bhp Będzin zapewniają, że wszelkie nawet drobne incydenty są dokumentowane i badane, zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń i późniejszych roszczeń ze strony pracowników.