Jak przebiegają zajęcia komornicze?

Osoby, które nie mogą odzyskać swoich pieniędzy, mogą liczyć na pomoc komornika, jednak zanim rozpoczną czynności, należy skierować sprawę do sądu oraz uzyskać wyrok, który będzie opatrzony klauzulą wykonalności.

Wówczas czynności będzie mógł podjąć komornik, jego praca określona jest ustawą, znajdziemy tam zapisy co może zostać zajęte, w jaki sposób komornik powinien egzekwować dług od dłużnika.

Jak przebiegają zajęcia komornicze?

Co może zająć komornik?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który egzekwuje zaległe należności na poczet wierzyciela. Działa on na obszarze odpowiednim dla danego sądu rejonowego, komornik jest wykonawcą w wyroku sądowego, zatem zajmuje majątek zgodnie z prawem. Zajęciom komorniczym nie podlegają rzeczy, które potrzebne są do życia, przykładowo może być to wyposażenie kuchenne, nie można zająć alimentów czy też świadczenia 500 plus. Często komornik zajmuje wynagrodzenie, może być to maksymalnie kwota 50% lub też kwota nie większa niż wynagrodzenie minimalne. Często komornik zajmuje rachunek bankowy, jak również nieruchomości, przykładowo pojazdy należące do dłużnika. Mogą być to sprzęty AGD, RTV, komputery, wyposażenie mieszkania, różne przedmioty o dużej wartości.

Komornik może zająć także nieruchomość, nawet jeżeli dłużnik jest jej współwłaścicielem, wówczas drugi właściciel zostaje o tym fakcie powiadomiony. Ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika zostają wystawione na aukcji, pieniądze uzyskane w ten sposób trafiają do wierzycieli, możliwe jest także zajęcie renty oraz emerytury. Komornik może wejść do mieszkania wynajmowanego, może to zrobić pod nieobecność właściciela. Może także wejść z policją, może dokonać przeszukania dłużnika. W ten sposób może zabezpieczyć przedmioty należące do niego, wystawić je na licytację.

Osoby, które poszukują komornika, który wykonuje czynności w Warszawie, mogą skontaktować się z komornik zielińska, która jest komornikiem przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Praga-Północ. Może dokonywać skutecznych egzekucji komorniczych u dłużników.