Jak sprowadzić zwłoki z innego kraju

Kiedy obywatel kraju umiera za granicą, Biuro Spraw Konsularnych, Ambasada lub profesjonalny zakład pogrzebowy pomaga rodzinie i przyjaciołom sprowadzić zwłoki do ojczyzny.

Transport zwłok podlega przepisom prawa miejscowego, czyli zagranicznego oraz krajowym, a także przepisom celnym celnym, które często znacznie różnią się od tych w Polsce. Ambasada nie ma funduszy na pomoc w zwrocie szczątków lub prochów obywateli, którzy umierają za granicą, ale konsulat pomaga najbliższym krewnym w przekazywaniu instrukcji do odpowiednich biur w obcym kraju i zapewnia rodzinie informacje na temat przekazywania niezbędnych środków prywatnych na pokrycie kosztów za granicą. Po wydaniu zagranicznego aktu zgonu najbliższa ambasada lub konsulat może sporządzić raport konsularny o śmierci obywatela kraju za granicą. Kopie tego raportu są przekazywane najbliższemu krewnemu lub prawnemu przedstawicielowi i mogą być wykorzystywane w Urzędzie Stanu Cywilnego i innych jednostkach administracyjnych po przetłumaczeniu.

Po uzyskaniu odpowiednich dokumentów zezwalających na pochówek lub kremację możesz przystąpić do organizacji pogrzebu zmarłej osoby.

Kiedy obywatel naszego kraju umiera za granicą, urzędnicy konsularni lub odpowiednie firmy pogrzebowe pomagają rodzinom w uzgodnieniu z lokalnymi władzami zarządzeń dotyczących przygotowania i zorganizować transport zwłok z zagranicy. Dostępne opcje zależą od lokalnego prawa i praktyk w kraju, w którym nastąpił zgon. Prawo amerykańskie i zagraniczne wymaga, aby przed wysłaniem szczątków z jednego kraju do drugiego przygotowano następujące dokumenty, takie jak akt zgonu, zaświadczenie z kostnicy, oświadczenie lokalnego urzędnika pogrzebowego i zezwolenie na tranzyt. W zależności od okoliczności śmierci mogą być wymagane dodatkowe dokumenty. Urzędnik konsularny dopilnuje, aby wszystkie wymagane dokumenty towarzyszyły szczątkom transportowanym do kraju. Urzędnik konsularny przygotowuje świadectwo konsularne zgonu, które zapewnia uporządkowaną wysyłkę szczątków i ułatwia odprawę celną.