ETF a ryzyko – na co należy zwrócić uwagę?

Jak dobrze wiadomo, fundusze pasywne to jeden z najlepszych sposobów na stworzenie w pełni optymalnego i odpowiednio dopasowanego do warunków rynkowych portfela inwestycyjnego z potencjałem do ciągłych wzrostów. Musimy jednak pamiętać, że ETF, podobnie jak inne instrumenty finansowe są obarczone wieloma ryzykami. Które z nich dotyczą produktów ETF?

Ryzyko błędu naśladowania

Pierwsze z ryzyk, na które możemy natrafić, inwestując w ETF to ryzyko błędu naśladowania. O co dokładnie chodzi? Jak dobrze wiadomo, fundusze pasywne to rodzaj inwestycji, których celem jest możliwie jak najlepsze odwzorowanie ruchów cenowych innych inwestycji, jak indeksów giełdowych, akcji czy kryptowalut. Jednak idealne odwzorowanie stanowi teorię, która nie zawsze ma swoje odzwierciedlenie w realnych inwestycjach. 

W praktyce zawsze doświadczamy pewnego odchylenia, od rzeczywistego wyniku indeksu, zwanego właśnie błędem naśladowania. Źródłem takich różnic może być rodzaj wybranej przez emitenta metody replikacji, inny moment dokonania wyceny inwestycji czy powszechnie stosowane korekty indeksów. 

Ryzyko anulowania funduszu ETF

Inwestycja w ETF powinna być poprzedzona dogłębną analizą, uwzględniającą także taki element, jak wielkość funduszu. Dlaczego powinniśmy zwrócić na to uwagę? Ze względu na ryzyko anulowania funduszu. Ze względu na ogromną konkurencję na rynku ETF, nie wszystkie proponowane przez emitentów produkty cieszą się równie dużym zainteresowaniem inwestorów. Gdy ETF nie dysponuje odpowiednim kapitałem, rozpoczęcie takiej inwestycji często mija się z celem, ze względu na zbyt duże koszty. To z kolei może zamrozić nasze środki finansowe i w efekcie uzyskamy kwotę zainwestowaną, co z pewnością nie jest po myśli inwestorów. Planujemy inwestycje w ETF? Poszukajmy takich produktów, których alokacja kapitału przewyższa wartość 100 milionów dolarów. 

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe wynika bezpośrednio z waluty, w jakiej denominowana jest inwestycja. Jeśli nasza inwestycja jest realizowana w innej walucie, niż bazowa waluta naszego rachunku inwestycyjnego, możemy poprzez różnice w kursach zarówno zyskać dodatkowy profit, jak i stracić. Obejrzyj stronę, by dowiedzieć się, jakie fundusze ETF są dostępne w ofercie i w jakich walutach jest realizowana główna inwestycja.

Ryzyko inwestycyjne

Nie zapominajmy także o najważniejszym ryzyku, czyli ryzyku inwestycyjnym. Żaden produkt inwestycyjny nie gwarantuje nam bezpieczeństwa kapitału, i to samo dotyczy ETF. Jeśli więc sytuacja rynkowa obróci się na naszą niekorzyść, musimy mieć świadomość, że cała inwestycja może spowodować straty na naszym rachunku inwestycyjnym. Jednym ze sposobów na zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego jest analiza funduszy i dopasowanie ich ze względu na nasz apetyt na ryzyko.