Szkolenia BHP – co trzeba o nich wiedzieć?

Prowadząc własną firmę, trzeba zadbać o naprawdę wiele najróżniejszych spraw. Jedną z nich jest zapewnienie własnym pracownikom odpowiedniego bezpieczeństwa pracy poprzez jej właściwą organizację, lecz również zakup środków ochrony osobistej. To, co jednak jest w tym wypadku najważniejsze, to przeprowadzanie okresowego szkolenia bhp. Czym jest takie szkolenie, a także co ile lat trzeba je odnawiać?

Czym jest szkolenie BHP?

Bez względu na to, czy pracuje się w dziale produkcji w bezpośrednim kontakcie z maszynami, czy też na stanowisku dyrektorskim, gdy jedyną maszyną jest komputer, to zawsze istnieje ryzyko wypadku w pracy. Z tego też powodu niezwykle ważne jest to, aby każdy pracownik w firmie przeszedł szkolenie BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby wiedział, jak się zachować w określonych sytuacjach zagrożenia.
Oczywiście w zależności od tego, gdzie i na jakim stanowisku pracy się pracuje, szkolenie BHP może wyglądać nieco inaczej. Są pewne punkty stałe, które każdy pracownik musi zaliczyć, lecz są i takie, które różnić będą wymienionych wcześniej pracowników produkcyjnych od biurowych. Dlaczego też wymienić można specjalne szkolenia dla pracowników biurowych, dla inżynierów i techników, dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych czy też tych pracujących na stanowiskach robotniczych.
Co ciekawe, szkolenia BHP jedynie dla robotników muszą być przeprowadzanie konkretnie na stanowisku pracy, podczas gdy dla innych grup mogą mieć postać seminarium, czy też nawet szkolenia on-line.

Co ile lat szkolenie BHP musi zostać odnowione?

Na koniec pozostaje jeszcze jednak kwestia, czyli odnawiania szkolenia BHP. Jak można się bowiem łatwo domyślić, pewna wiedza z tego zakresu może być zwyczajnie przez lata zapomniana, więc trzeba od czasu do czasu ją przypomnieć. W zakładach pracy, gdzie na co dzień pracownicy mają do czynienia z  niebezpiecznym sprzętem należy położyć duży nacisk na aktualne i cykliczne szkolenia BHP. 
Podobnie jak w przypadku zakresu szkolenia, tak i również w zależności od tego, na jakim stanowisku się pracuje, tak często musi się odbyć powtórzenie szkolenia. Najszybciej muszą je powtarzać robotnicy, którzy szkolenia BHP powinni odbywać co 3 lata. Nieco dłuższa przerwa jest przeznaczona dla pracowników technicznych i inżynierów, a także kierowników. W tym wypadku wynosi ona 5 lat. Najdłuższą przerwę pomiędzy szkoleniami mają pracownicy biurowi, którzy przechodzić je powinni co 6 lat.