Doradztwo podatkowe w Warszawie

Doradztwem podatkowym, zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r., nazywa się wszystkie czynności polegające na pomocy podatnikom i inkasentom opinii oraz udzieleniem wyjaśnień związanych z ich obowiązkami podatkowymi, celnymi oraz tymi z zakresu egzekucji administracyjnej. Doradca podatkowy udziela wsparcia zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. W drugim przypadku do oferowanego doradztwa zalicza się dodatkowo prowadzenie ksiąg podatkowych oraz ewidencji podatkowej, a także sporządzanie zeznań podatkowych i reprezentowanie firmy przed organami administracji państwowej.

Doradztwo podatkowe dla przedsiębiorstw

Głównym i najważniejszym zadaniem doradcy podatkowego jest sprawowanie kontroli nad rachunkami i finansami danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu właściciel nie musi martwić się o sprawy podatkowe. Ulegają one bowiem ciągłym aktualizacjom i zmianom, które niejednokrotnie ciężko zapamiętać, a czasami nawet zrozumieć. Doradca podatkowy na bieżąco analizuje wszystkie ustawy i potrafi „poruszać się” w tym zagadnieniu bez najmniejszych problemów. Definicję doradztwa podatkowego rozszerzono w 2020 roku o wykonywanie audytów funkcji podatkowej. Zalicza się do tego głównie przeprowadzanie badań okresowych, podczas których określa się prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz rodzaju klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych. Jeśli dojdzie do wykrycia nieprawidłowości, można je usunąć i dzięki temu uniknąć nałożonej przez organ kontroli skarbowej sankcji. Innym zadaniem wchodzącym w skład doradztwa podatkowego jest reprezentowanie klientów przed organami i sądami administracyjnymi. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje osobę, która godnie reprezentuje firmę przed władzą państwową. Doradztwo podatkowe to również sporządzanie  zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu z kontroli, jeśli wynik dla firmy okaże się być negatywny.

Doradztwo podatkowe w Warszawie – czy warto?

Jeśli przedsiębiorca preferuje skupić się na rozwoju firmy, zamiast zagłębiać się w skomplikowane prawo podatkowe, to odpowiedź jest prosta – oczywiście, że warto. Specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego nie tylko zdobyli stosowne wykształcenie, ale również na co dzień mają styczność z różnego rodzaju ustawami prawa podatkowego. Znają wszystkie aktualności i nowo wprowadzone zmiany. Prawo podatkowe jest tak zmienną dziedziną, że każdego roku nowelizowanych jest mnóstwo artykułów i ustaw. W związku z tym naprawdę ciężkim zadaniem jest próba pogodzenia prowadzenia firmy oraz kwestii podatkowych. Warto pamiętać, że za nieprzestrzeganie prawa grożą sankcje, za które odpowiedzialny jest zawsze przedsiębiorca. Nawet, jeżeli doradca podatkowy pominąłby jakiś aspekt, to każde biuro posiada ubezpieczenie OC. Dzięki temu przedsiębiorca dostaje zwrot poniesionych kosztów, co jest dodatkową zaletą takiego rozwiązania. Można czuć się bezpiecznie zarówno w codziennych, jak i awaryjnych sytuacjach.