Podstawowe informacje na temat spraw rozwodowych

Rozwody to specjalne typy spraw, które są rozpatrywane przez sądy cywilne.

Proces rozwodowy składa się z wielu etapów, a jego zapoczątkowaniem jest konsultacja prawna polegająca na uzyskiwaniu porad od adwokata. Kolejną czynność stanowi sporządzenie pozwu. To właśnie na etapie konsultacji i tworzenia pozwu, ustalane są wszystkie istotne szczegóły sprawy. W tym celu wiele osób korzysta ze wsparcia adwokatów, którzy są w stanie określić szanse na uzyskanie odpowiedniego wyroku, a także starają się udzielać odpowiednich porad i właściwie reprezentować swojego klienta już podczas rozpraw rozwodowych.

Podstawowe informacje na temat spraw rozwodowych

Co jeszcze warto wiedzieć na temat rozwodów?

Początkiem sprawy w sądzie jest oczywiście złożenie pozwu. Ten dokument składa się do sądu, gdy już zostanie ostatecznie podjęta decyzja o zakończeniu małżeństwa. Istotnym warunkiem potrzebnym do obrony takiego pozwu jest wykazanie ustania więzi małżeńskiej. Innymi słowy w pozwie muszą znajdować się informacje o tym, że ustały wszelkie więzi pomiędzy małżonkami i nie ma możliwości ich przywrócenia teraz ani w przyszłości. Pozew może dotyczyć rozwodu z orzekaniem lub bez orzekania o winie.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obie strony muszą potwierdzić, że nie chcą ustalać kto jest winny rozpadowi małżeństwa. Warto dodać jednak, że każda ze stron jest uprawniona do zmiany wniosku na taki, który żąda określenia winy jednego z małżonków. Często takie rozwody wiążą się z późniejszymi sprawami o alimenty. W przypadku orzeczenia o winie, ustala się, który małżonek jest winny rozpadowi związku. Takie rozwody są bardziej skomplikowane, mogą wiązać się z nieprzyznawaniem do oskarżeń czy też koniecznością zdobywania materiałów dowodowych.

W związku z powyższym, decydując się na rozwód, warto pomyśleć o adwokacie, takim jak na przykład https://adwokatbialystok.pl/rozwod-w-bialymstoku/. Wynajem adwokata pozwala na korzystanie z usług osoby, która będzie reprezentować klienta przed sądem i udzieli niezbędnego wsparcia zarówno w przypadku rozwodów z orzeczeniem o winie i bez takiego orzeczenia.