Czym się zajmuje lekarz hematolog

Hematologia to nauka o krwi i chorobach krwi. Hematolodzy i hematopatolodzy to wysoko wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia specjalizujący się w chorobach krwi i układu krwiotwórczego, oraz nieprawidłowościach w składzie krwi.

Należą do nich komórki krwi i szpiku kostnego. Testy hematologiczne mogą pomóc zdiagnozować anemię, infekcję, hemofilię, zaburzenia krzepnięcia krwi i nowotwory krwi i układu chłonnego. Hematolog to zwykle internista lub pediatra, który ukończył dodatkowo specjalizację z zakresu hematologii. Hematolog zasadniczo koncentruje się na bezpośredniej opiece nad pacjentem oraz diagnozowaniu i leczeniu chorób hematologicznych, zwłaszcza nowotworów. Hematologia to nie tylko badanie chorób krwi i szpiku kostnego. To także badanie narządów i tkanek, które wykorzystują komórki krwi do pełnienia swoich funkcji fizjologicznych. Należą do nich węzły chłonne, śledziona, grasica i inna tkanka limfatyczna. Hematolog koncentruje się na diagnostyce stanów tkanek krwiotwórczych i bogatych w limfocyty. Odbywa się to zwykle poprzez szczegółowe badanie tkanki i krwi w laboratorium. Pełna morfologia krwi (OB) obejmuje liczbę białych krwinek, krwinek czerwonych oraz płytek krwi, objętość krwinek czerwonych hematokrytu, a także stężenie hemoglobiny (HB). Hemoglobina jest białkiem przenoszącym tlen w krwinkach czerwonych.

Do hematologa są kierowane osoby, które potrzebują pomocy w diagnozowaniu i leczeniu anemii, niektórych nowotworów krwi, chorób zapalnych, infekcji, zaburzeń krzepliwości krwi, oraz w monitorowaniu utraty krwi.

Lekarz hematologia Chorzów może czasami pełnić funkcję lekarza prowadzącego, szczególnie jeśli specjalizuje się przykładowo w białaczce dziecięcej, lub pracować w zespole, w skład którego może wchodzić radiolog, chirurg, onkolog radioterapii, genetyk i reumatolog, czy specjalista chorób autoimmunologicznych. Hematolodzy onkolodzy są również specjalnie przeszkoleni w zakresie stosowania leków chemioterapeutycznych i innych metod leczenia raka krwi, w tym leków celowanych i środków immunoterapeutycznych.