Rozwód, a podział majątku

W życiu zdarzają się różne mniej i bardziej nieprzyjemne sytuacje.

Dotyczą one zarówno życia zawodowego, jak również prywatnego. Jedną z takich sytuacji jest bez wątpienia rozwód czyli oficjalne rozstanie dwojga małżonków. Proces ten jest ściśle powiązany z podziałem majątku. Okazuje się, że istnieje możliwość podzielenia majątku jeszcze przed rozwodem. Dzięki temu cały proces zajmuje mniej czasu, powoduje mniej kłopotów itp. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat rozwodu i podziału majątku.

Rozwód, a podział majątku

Podział majątku przy rozwodzie – podstawowe informacje

W momencie zawierania małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje więź finansowa. Wspólnym majątkiem objęte są środki finansowe i przedmioty, które zostały nabyte w czasie obowiązywania wspólności. Pozostałe rzeczy stanowią majątek osobisty każdego z małżonków. Jest on oczywiście wyjęty spod procesu podziału. Aby doszło do podziału majątku musi ustać wspólność majątkowa w małżeństwie. Dochodzi do takiej sytuacji w momencie śmierci małżonka czy też rozwodu. Okazuje się, że wspólność może ustać jeszcze przed rozwodem.

Wspólnota majątkowa może ustać w momencie orzeczenia przez sąd separacji. Dodatkowo wspólność ustaje w momencie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości przez jednego ze współmałżonków. Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową, a także istnieje sytuacja, w której małżonkowie zawierają umowę o rozdzielności. Na podstawie takiej umowy możliwe jest podzielenie majątku wspólnego. Oczywiście nie każdy posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, dlatego warto skorzystać z pomocy.

Na szczęście nikt nie powinien mieć większego problemu ze znalezieniem kancelarii opisującej swoje usługi hasłem Rozdzielność majątkowa Opole. Wiele profesjonalnych kancelarii zatrudnia adwokatów specjalizujących się w sprawach rozwodowych oraz majątkowych. Z ich pomocą cały proces można przeprowadzić bezproblemowo oraz zgodnie z prawem obowiązującym na terenie naszego kraju.