Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe

Prowadzeniem spraw księgowych i pracowniczych w dużych firmach zajmują się zatrudnieni w tychże firmach księgowi oraz specjaliści ds. kadrowych.

Mniejsze firmy, w tym działalności jednoosobowe, nie mogą sobie pozwolić na osobny etat dla księgowego, dlatego przedsiębiorcy albo samodzielnie zajmują się sprawami księgowymi, albo szukają pomocy w biurach rachunkowych. Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe daje pewność, że finanse firmy są w dobrych rękach, w dokumentach panuje porządek, a wszelkie formalności względem urzędu skarbowego i innych instytucji dokonywane są w należyty sposób i we właściwym terminie.

Dlaczego warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Zacznijmy od kwestii organizacyjnych. Otóż biuro rachunkowe, zwłaszcza takie, w którym usługi księgowe świadczy co najmniej kilka osób, czynne jest we wszystkie dni robocze. Jeżeli zatrudniamy własnego księgowego, musimy liczyć się z tym, że taka osoba może się rozchorować czy z innego powodu nagle nie przyjść do pracy, przez co zostaniemy sami z poważnym problemem. W przypadku biura rachunkowego nie ma takiej możliwości. Nie musimy się zajmować kwestiami pracowniczymi, urlopy i choroby księgowego nie są dla nas problemem – mamy zawartą umowę z biurem rachunkowym, w którym zawsze znajdzie się osoba kompetentna do świadczenia usług księgowych i zobowiązana do udzielenia nam pomocy.

Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe – ile to kosztuje?

Pod względem finansowym zawarcie umowy na prowadzenie spraw księgowych z biurem rachunkowym wypada zwykle taniej aniżeli zatrudnienie księgowego na podstawie umowy o pracę. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów pracowniczych, nie płaci za szkolenia i kursy dla pracownika, nie jest odpowiedzialny za wyposażenie miejsca pracy księgowego.

Odpowiedzialność biura rachunkowego za wyrządzoną szkodę

Podpisując umowę z biurem rachunkowym, powinniśmy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Co do zasady biuro odpowiada w pełni za szkody wyrządzone przez swoich pracowników oraz reprezentantów. Pamiętajmy również, że każde biuro rachunkowe ma wykupioną obowiązkową polisę OC, co znacząco ułatwia zaspokojenie ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

Kompleksowe usługi księgowe i doradztwo finansowe

Dzisiejsze biura rachunkowe nieustannie dążą do poszerzania swojej oferty o nowe usługi, na jakie zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Przedsiębiorcy zgłaszają się do biur rachunkowych nie tylko w celu rozliczenia podatku czy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Profesjonalne biuro rachunkowe oferuje usługi z zakresu księgowości, rachunkowości i doradztwa w kwestiach podatkowych, zatem zajmuje się m.in. prowadzeniem pełnej księgowości firmy, udzielaniem porad w kwestiach finansów, sporządzaniem rozliczeń podatkowych, obsługą kadrowo-płacową, udzielaniem porad z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, a także porad w zakresie pozyskiwania dofinansowywań do nowych działalności.