Jak spełnić marzenie i zostać policjantem

Praca w policji to kusząca wizja na zawodową karierę nie tylko dla młodych.

Najpierw rekrutacja do policji, później już stała praca, w której pomaga się obywatelom, pełni funkcje porządkowe. W niektórych momentach może z odrobiną adrenaliny, ale mobilizuje to z pewnością do lepszego wykonywania obowiązków. Przy odrobinie zaangażowania w przyszłości można otworzyć sobie drogę do korzystnego awansu. Zachęcająca może też być też emerytura, na którą można przejść po 15 latach służby mundurowej.

 

Jak spełnić marzenie i zostać policjantem

Kto może aplikować do policji?

W praktyce każda osoba z polskim obywatelstwem w dowolnym wieku może starać się dostać do policji. Dodatkowo trzeba spełnić jeszcze kilka warunków wstępnych, jak:

  • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej

 

  • nie można być skazanym przez sąd za popełnione przestępstwo

 

  • nie można być uwikłanym w przestępstwa skarbowe

 

  • trzeba być osobą sprawną fizycznie i psychicznie

 

  • być w posiadaniu wykształcenia minimum średniego

Tylko osoby, które zdają sobie sprawę, że spełniają te wstępne warunki mogą złożyć wniosek o przyjęcie do policji. Wnioski takie przyjmują komendy wojewódzkie. Mogą przyjmować też komendy miejskie i powiatowe, ale to już nie wszystkie.

https://www.rekrutacja-do-policji.pl/ to strona, która pomoże Ci w zdobyciu odpowiedniej wiedzy przygotowawczej.

Dokumenty do rekrutacji do policji

  1. Podanie, w którym należy podać konkretną jednostkę, w której preferowałoby się służbę.

 

  1. Wypełniony kwestionariusz osobowy.

 

  1. Dokumenty ( ksero ) potwierdzające wykształcenie.

 

  1. Dokumenty świadczące o nabytych umiejętnościach, jeśli takie osoba aplikująca posiada.

Od tego momentu rusza w pełni proces rekrutacji do policji.

Kolejne etapy

Do każdego z niżej wymienionych etapów trzeba podejść mając z sobą dowód osobisty. Są to:

  1. Etap sprawdzenia wiedzy. Należy wypełnić i zaliczyć test złożony z 40 pytań. Po tym niezależnie od wyniku przechodzi się do kolejnej części.

 

  1. Etap poznania sprawności fizycznej kandydatów, do którego należy podejść z zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym, że można wykonywać ćwiczenia fizyczne. Kandydaci muszą tutaj pokonać tor przeszkód w czasie do 101 sekund.

 

  1. Etap badań psychologicznych jest prowadzony w komendach wojewódzkich. Psycholog poddaje osobę obserwacji i testuje jej zachowanie. Na podstawie tego i dodatkowego kwestionariusza z testem psychologicznym będzie stanowiło podstawę do wydania opinii.

 

  1. Etap rozmowy kwalifikacyjnej, na którym przed komisją osoba kandydująca ma się zaprezentować, przekonać o swojej motywacji w celu podjęcia pracy w policji. Etap jest punktowany, a minimalna ilość zdobytych punktów to 36 na 60 możliwych.

 

  1. Etap przed komisją lekarską.

 

  1. Etap wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego, który da obraz czy można kandydata dopuścić do tych informacji. Ten proces trzeba bezwzględnie przejść.

Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów rekrutacji do policji zostaje się wpisanym na listę kandydatów. Po zdobyciu wystarczającej liczby punktów kandydat jest powołany do służby w policji.