Monitorowanie znaków towarowych – kto zajmuje się takimi czynnościami?

Pod pojęciem znaku towarowego należy rozumieć oznaczenie, które jest istotne dla firm trudniących się produkowaniem różnych dóbr oraz handlem.

Mamy tu do czynienia z unikalnym oznaczeniem, dzięki któremu można identyfikować konkretne produkty oraz wykonywać działania z zakresu szeroko pojętej wizualizacji marki. Rola takiego oznaczenia jest bardzo ważna, dlatego istotną kwestią jest jego zastrzeżenie w Urzędzie Patentowym. Dzięki temu konkurencja nie będzie mogła korzystać z takiego znaku w celu osiągania zysków i innych korzyści. Zwykle rejestracja i zastrzeganie znaku zajmuje około 6 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że pomimo zastrzeżenia należy nadal kontrolować sytuację pod względem oznaczeń zgłaszanych przez konkurencyjne podmioty.

Monitorowanie znaków towarowych – kto zajmuje się takimi czynnościami?

Monitorowanie znaków towarowych – istotne informacje

Firmy będące konkurencją również zgłaszają swoje znaki towarowe. Oczywiście nie mogą być one kopiami znaków, które zostały zastrzeżone przez inne marki i podmioty gospodarcze. Czasem pojawiają się jednak próby rejestrowania znaków, które są podobne do już zgłoszonych. W takim przypadku za kontrolę sytuacji odpowiada właściciel danego znaku towarowego. Urząd Patentowy sprawdza bowiem jedynie formalności związane z wnioskiem. Innymi słowy to posiadacz podobnego znaku musi zgłosić sprzeciw, aby uruchomić procedurę, która nie pozwala na zarejestrowanie znaku naruszającego konkretne prawa.

Jeśli chodzi o monitorowanie sektora planowanych znaków towarowych, proces ten można przeprowadzić we własnym zakresie. Aby to robić, należy się regularnie zapoznawać z cotygodniowym Biuletynem Urzędu Patentowego. Pozwoli to na odpowiednio szybką reakcję na planowane zgłaszanie niewłaściwych znaków, które naruszają określone prawa. Nie wszyscy posiadają jednak doświadczenie, czas, a także wiedzę w tym zakresie. W związku z tym warto pomyśleć o pomocy rzecznika patentowego.

Jeśli chodzi o rzeczników patentowych to tacy fachowcy udzielają różnych porad oraz na bieżąco zajmują się kontrolowaniem znaków towarowych. Na zlecenie konkretnego podmiotu pilnują, aby nowe zastrzegane znaki nie naruszały określonych praw. Fachowcy tacy korzystają z różnych przydatnych programów komputerowych i narzędzi. W sieci na stronach, takich jak https://poradnikhandlowca.com.pl/artykuly/monitorowanie-znakow-towarowych-na-czym-polega-i-dlaczego-jest-tak-wazne/ można bliżej zapoznać się z działalnością takich rzeczników.