Jak przebiega proces chemiczny w baterii i akumulatorze

Baterie które znajdziemy w różnych urządzenia wokół nas z roku na rok są coraz większą wydajność, i mają coraz większą pojemność.

Działają na zasadzie różnych procesów chemicznych zachodzących przy użyciu metalu, tlenku metalu i elektrolitu. Bateria przekształca energię chemiczną w energię elektryczną w celu zasilania naszych urządzeń elektronicznych. Niezależnie od rodzaju akumulatora, podstawowa reakcja elektrochemiczna jest zawsze taka sama. Po połączeniu dwóch zacisków akumulatora między anodą, katodą i elektrolitem zaczyna zachodzić szereg reakcji elektrochemicznych. Anoda poddana jest procesowi zwanemu reakcją utleniania. Aby każdy akumulator zamieniał energię chemiczną w energię elektryczną, anoda i katoda muszą być wykonane z dwóch przewodzących metali. Jeden metal w akumulatorze musi być gotowy do gromadzenia nadmiaru elektronów, podczas gdy drugi jest niezbędny do zmniejszenia ich ilości. Jeśli użyjesz dwóch metali tego samego typu, oba będą wykonywać tę samą akcję, a proces elektrochemiczny nigdy nie zadziała. Używając dwóch różnych metali, takich jak cynk w anodzie i dwutlenek manganu w katodzie, możesz zapewnić, że siła popycha i ciągnie elektrony z jednego zacisku na drugi. Cały ten proces nazywa się elektroujemnością. W przypadku latarki możemy użyć wielu baterii połączonych szeregowo w tym przypadku tylu dekiel którym zabezpieczamy baterie od tyłu zamyka obwód, a energia chemiczna w akumulatorze zaczyna przekształcać się w energię elektryczną.

Wewnątrz baterii nadmiar elektronów gromadzi się na anodzie poprzez utlenianie, a elektrony są redukowane na katodzie przez redukcję.

Elektrony muszą teraz gdzieś się udać, więc podążają ścieżką najmniejszego oporu w obwodzie, aby zasilać latarkę, od anody do katody. Baterie będą zachowywać się tak samo w każdym urządzeniu. Zawsze będzie występowała różnica w ładunku elektrycznym między zaciskami dodatnimi i ujemnymi, co powoduje przepływ elektronów i wytwarzanie elektryczności. Zatem bardzo podobnie jak w bateriach do pilotach podobnie działają akumulatory kwasowo ołowiowe, takie jak spotkamy w naszych samochodach. Dzięki temu możemy włączyć silnik, w przeciwnym wypadku na świecach nie pojawiła by się iskra.