Szkodniki mogą stanowić prawdziwe zagrożenie

Gryzonie w budynkach mieszkalnych i komercyjnych oraz okolicach to nie tylko utrapienie, są one również nosicielami wielu chorób i mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt domowych.

Ich zdolność do przegryzania się przez twarde przedmioty może również spowodować znaczne uszkodzenie w budynkach. Możesz zidentyfikować obecność gryzoni w swoim domu, jeśli zobaczysz odchody w pobliżu źródła pożywienia, pogryzione kawałka materiału lub papieru. Gdy już zidentyfikujesz obecność gryzoni, będziesz musiał rozważyć środki mające na celu ograniczenie i ostatecznie wyeliminowanie tego zagrożenia.

Szkodniki mogą stanowić prawdziwe zagrożenie

Deratyzacja pomoże pozbyć się uciążliwych gryzoni

Pierwszym krokiem strategii kontroli gryzoni jest przeprowadzenie dokładnej inspekcji budynku, aby zablokować wszelkie drogi dostępu, którymi gryzonie mogą wejść do środka. Wszelkie szczeliny, dziury i pęknięcia muszą być dokładnie uszczelnione. Jeśli twój dom ma ogród, upewnij się, że nie ma zarośniętych chwastów, a drzewa są dobrze przycięte, aby usunąć wszelkie gałęzie, które dotykają zewnętrznej części domu. Drewno opałowe zmagazynowane na podwórku jest zaproszeniem dla gryzoni, podobnie jak zwalone gałęzie drzew.

Pamiętaj, aby nigdy nie zostawiać pożywienia odkrytego lub w sposób zapewniający gryzoniom łatwy dostęp. Wszystkie artykuły spożywcze muszą być przechowywane w hermetycznych pojemnikach i przechowywane w lodówce lub szafce kuchennej. Gryzonie również potrzebują bezpiecznego miejsca do zamieszkania, a ich najbardziej preferowanym miejscem znajdowania schronienia są produkty z papieru i tektury. Tak więc skuteczna strategia kontroli gryzoni musi koncentrować się na wyeliminowaniu lub kontrolowaniu schronienia, dostępu do żywności i wody.

Z pewnością deratyzacja przeprowadzona przez doświadczoną firmę powinna szybko przynieść spodziewane efekty. Jeśli gryzonie znajdą sprzyjające warunki, mogą szybko się rozmnażać. Po wyeliminowaniu i kontrolowaniu ich zaopatrzenia w żywność i wodę kolejnym krokiem jest pozbycie się istniejących gryzoni za pomocą przynęt i pułapek. Kluczem jest oczyszczenie całego obszaru z gryzoni, zanim będą mogły migrować do innych obszarów budynku.