Dowiedz się, czym różni się pożyczka od kredytu

Dane statystyczne z opublikowanego w 2019 roku raportu „Dlaczego Polacy się zadłużają” przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. wskazują, że ponad 75 procent Polaków będących w wieku od 18 do 64 lat przynajmniej raz w życiu wzięło kredyt lub pożyczkę. Jednak niektórzy nie są świadomi różnic między tymi dwoma produktami. W poniższym artykule przeczytasz, czym różni się kredyt od pożyczki krótkoterminowej.

Rynek produktów finansowych prężnie się rozwija. Pewnie większość twoich znajomych kupiło mieszkanie na kredyt lub posiada kartę kredytową. Mikroprzedsiębiorcy chętnie sięgają po pożyczki na rozwój działalności. Jakie produkty oferują banki, a jakie firmy pozabankowe? Przeczytaj poniżej.

Najważniejsze różnice między kredytem a pożyczką

W Polsce prawnie uregulowane są warunki udzielania kredytów. Kredytodawcami mogą być jedynie banki. Pożyczone pieniądze muszą być zwrócone do banków, a oprócz tego kredyty zawsze są oprocentowane. W przypadku pożyczek, pożyczkodawcą może być bank lub instytucja, która nim nie jest. Pożyczki w przeciwieństwie do kredytów mogą być nieoprocentowane i zdarza się, że są darowane, czyli nie ma konieczności ich zwrotu. Pożyczką nazywana jest czynność udzielenia przez osobę lub instytucję określonej sumy pieniędzy lub określonego przedmiotu pożyczkobiorcy. W związku z powyższymi różnicami, banki udzielają i kredytów i pożyczek, a firmy pożyczkowe zajmują się udzielaniem pożyczek krótkoterminowych – chwilówek.

Jakie są zasady określające umowę kredytu?

Zasady, na których banki udzielają kredytów zostały określone w Prawie bankowym, artykuł 69. zawiera postanowienia umowy kredytu. Bank udzielając kredytu, oddaje do dyspozycji kredytobiorcy określoną sumę pieniężną na czas oznaczony w umowie, z przeznaczeniem na ustalony cel. Konsument podpisujący umowę kredytu, zobowiązuje się skorzystać z pożyczonych pieniędzy zgodnie z celem określonym w zawartej umowie oraz spłacić otrzymaną kwotę wraz z odsetkami oraz prowizją w określonych terminach.

Charakterystyka elementów umowy kredytowej

Ustawa Prawo bankowe zawiera wytyczne odnośnie umowy kredytowej. Każda taka umowa między bankiem a konsumentem lub przedsiębiorstwem musi zostać zawarta na piśmie. Strony umowy muszą zostać dokładnie określone, a ponadto wymagane są zapisy dotyczące kwoty i waluty kredytu, zasad i terminów płatności, celu wykorzystania pożyczonych środków, zabezpieczenia. Oprócz powyższych umowa musi zawierać ustaloną wysokość oprocentowania kredytu i ewentualnych warunków jego zmiany. Ostatnim wymaganym elementem są warunki zmian oraz rozwiązania umowy kredytowej.

Kodeks cywilny precyzuje warunki pożyczek

Umowa pożyczki równoważna jest z przeniesieniem własności określonej kwoty lub sprecyzowanych wyraźnie przedmiotów z pożyczkodawcy na pożyczkobiorcę. W przypadku pożyczek nie jest wymagane określenie w umowie celu, na który wydane zostaną pożyczone pieniądze. Możliwe jest udzielenie pożyczki na oznaczony w umowie okres, ale bywają też pożyczki na czas nieokreślony. Kodeks cywilny precyzuje, że umowy na kwotę poniżej 500 złotych mogą być zawarte w formie ustnej.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje o pożyczce znajdziesz w artykule dostępnym pod adresem https://www.centrumpozyczek360.pl/porady/440/jak-dziala-pozyczka-ratalna omawiającym funkcjonowanie pożyczek ratalnych.