Dlaczego panele słoneczne są tak opłacalne?

Fotowoltaika to obecnie najbardziej dostępne i opłacalne źródło pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Inwestycja zwraca się w ciągu kilku lat. W przypadku elektrowni wiatrowych lub wodnych okres zwrotu jest znacznie dłuższy.

Na czym polega fotowoltaika?

Fotowoltaika polega na zamianie energii słonecznej w energię elektryczną. Służą do tego specjalne panele słoneczne. To one przechwytują promienie słoneczne i przekształcają je na energię elektryczną, która może być wykorzystywana do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych w domu.

Wielkość paneli fotowoltaicznych musi być dobrana indywidualnie. Fotowoltaika Białystok projektując instalację energooszczędną uwzględnia przede wszystkim nasłonecznienie konkretnego obiektu oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dzięki temu inwestor nie jest narażony na dodatkowe koszty w przypadku przeszacowania zapotrzebowania na energię lub dodatkowych kosztów w przypadku niedoszacowania zapotrzebowania.

Dlaczego fotowoltaika jest opłacalna?

O opłacalności paneli fotowoltaicznych decyduje przede wszystkim fakt, że wykorzystują one darmową energię słoneczną, którą przekształcają w energię elektryczną. Za energię słoneczną nie trzeba nic płacić.

W naszych warunkach klimatycznych w okresie letnim panele produkują znacznie więcej energii elektrycznej niż wynosi zapotrzebowanie gospodarstwa domowego lub innego obiektu. Nadmiar tej energii można odesłać do sieci lub gromadzić w specjalnych akumulatorach.

W okresie zimowym, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną a nasłonecznienie jest mniejsze, właściciele instalacji fotowoltaicznej mają możliwość dokupienia brakujących kWh z 80% bonifikatą lub darmowo korzystać z zasobów zgromadzonych w akumulatorach.

Inwestorzy zainteresowani inwestowaniem w odnawialne źródła energii mogą liczyć dodatkowo na dofinansowanie z funduszy unijnych lub środków przeznaczonych na ochronę środowiska. Dzięki temu koszty będą mniejsze a zwrot kosztów szybszy.

Niestety tak korzystne warunki dla fotowoltaiki dotyczą tylko tych, którzy zdecydują się na założenie instalacji do końca grudnia 2021 r. Po tym terminie zasady odsprzedaży będą obejmować tylko 40% rabatu.