Dlaczego feedback jest ważny?

Kilka ostatnich lat w branży HR skupiało się na szukaniu odpowiedzi na pytanie co motywuje pracowników. Według najnowszych badań jednym z najsilniejszych czynników motywacyjnych jest świadomość sensu wykonywanej pracy. Dlatego pracownicy powinni na bieżąco być informowani, jak oceniana jest ich praca. A gdyby zapytać kilkunastu przypadkowych pracowników korporacji jak często otrzymują feedback od przełożonego, odpowiedź zapewne brzmiałaby: Raz w roku, przy okazji oceny okresowej. Dlaczego nie warto dopuścić do takiej sytuacji? Jak informacja zwrotna wpływa na pracowników? Przeczytaj nasz artykuł aby poznać szczegółowe odpowiedzi na te ważne pytania.

 

Czym właściwie jest feedback?

Feedback to nic innego, jak słynna informacja zwrotna, którą otrzymujemy, najczęściej, od przełożonego. Ocenia on naszą pracę, zaznacza, co powinniśmy naprawić, pomaga obrać kierunek rozwoju, docenia to, co robimy dobrze, pokazuje jakie są nasze mocne i słabe strony. Dzięki informacji zwrotnej na bieżąco wiemy, czy pracujemy dobrze, czy jednak coś wymaga zmiany, poprawy. Niezwykle cenne są podpowiedzi co do tego, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać i jaką ścieżkę awansu obrać.  Mamy możliwość przedyskutowania wielu ważnych kwestii z przełożonym, otrzymania od niego cennych rad. Badania wykazują, że przynajmniej 50% słabych wyników jest spowodowanych brakiem informacji zwrotnych. Pracownicy nie widzą potrzeby osiągania lepszych wyników, jeśli wcześniej, ani manager, ani firma nie miały nic do powiedzenia na temat ich dotychczasowej pracy.

Sprawdź również: Szkolenia dla biznesu od Saleswise.pl

Jak powinien wyglądać skuteczny feedback?

Jak powinien wyglądać feedback, aby był uznany za skuteczny? Kiedy powinien być przeprowadzony? Co sprawia, że czujemy potrzebę dostawania informacji zwrotnych? Kiedy ta ocena naprawdę jest dla nas pomocna? 

Po pierwsze, skuteczny feedback nie może być sytuacją, w której przełożony wyraża swoją opinię na temat jego pracy, mówi, co z tego wynika i kończy spotkanie. Rozmowa, na której udzielany jest feedback musi mieć formę dialogu. Manager ma za zadanie omówić z pracownikiem zakres jego obowiązków oraz cele, jakie zostały mu wcześniej wyznaczone. Następnie, warto wspólnie dojść do wniosków, jak poprawić sytuację, jeśli sytuacja tego wymaga, i wyznaczyć cele na przyszłość. Bardzo ważne jest to, aby feedback był przekazywany na bieżąco. Wyobraź sobie, że otrzymujesz informację zwrotną na temat wykonania przez Ciebie zadania sprzed trzech miesięcy. Być może już nawet nie pamietasz co dokładnie robiłeś i jak wykonałeś to zadanie. Zdecydowanie bardziej cenimy sobie ocenę naszej aktualnej pracy. Wykonałeś zadanie? Powinieneś zostać oceniony.. Im dalej zadanie odsunięte jest w czasie, tym mniej pamiętamy, a co za tym idzie feedback może okazać się bezcelowy. Przy bieżącej ocenie pracy warto tylko pamiętać o tzw. Efekcie Świeżości – polega on na dokonaniu oceny na podstawie ostatniego wydarzenia, które wywarło tak mocne wrażenie, że decyduje o łącznej ocenie. Ma to szczególne znaczenie przy ocenach rocznych. Posłużmy się przykładem. Pracownik miał dobre wyniki w pracy, dobre opinie od klientów przez cały rok, ale w ostatnim miesiącu popełnił jeden, bardzo znaczący błąd. Niestety, manager mając w pamięci tę okropną pomyłkę podczas oceny rocznej daje pracownikowi niską ocenę.

 

Dlaczego feedback jest ważny?

Czy informacja zwrotna wiąże się ze stresem?

Dla wielu ludzi proces oceniania jest mocno stresujący. Nie możemy jednak zapominać, że feedback jest naprawdę ważny dla jakości naszej pracy oraz przede wszystkim, dla naszego rozwoju. Feedback to przecież nie tylko wskazanie błędów, ale także pokazanie, co robisz świetnie i co wychodzi Ci najlepiej. Informacja zwrotna nie powinna więc nas stresować, powinniśmy traktować ją jako szansę na uzyskanie niezbędnych informacji od przełożonych.

Jak zostało pokazane, odpowiednio przekazany feedback to podstawa komunikacji w całej organizacji, a bez niego żadne przedsiębiorstwo nie będzie poprawnie funkcjonowało. Dzięki dostarczaniu najbardziej klarownych informacji zwrotnych można w firmie wprowadzić wiele pozytywnych zmian, które to wpłyną na zwiększenie efektywności pracowników.