Czym jest spis kodów pocztowych?

Spis kodów pocztowych, miejscowości i ulic opiera się na prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny, ogólnopolskim rejestrze TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju). Jest on bardzo przydatny dla wszystkich przedsiębiorców chcących zadbać o prawidłowość danych wprowadzanych przez klientów czy kontrahentów.

 Z takich spisów korzystają niemal wszystkie witryny internetowe, które sprzedają wysyłkowo lub opierają swoją działalność na formularzach on-line.

Co znajduje się w spisie kodów pocztowych?

Spis kodów pocztowych na ten moment zawiera ponad 300 tysięcy unikalnych rekordów, legalnie pozyskanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Poczty Polskiej. Warto także dodać, że jest ona stale aktualizowana, więc znajdujące się w niej dane są za. W jej skład wchodzą:

  • nazwy województw, powiatów i gmin oraz ich kody adresowe TERYT,
  • nazwy miejscowości podstawowych (np. Wrocław, Łódź) i ich kody adresowe TERYT,
  • nazwy poszczególnych części miejscowości (np. Mokotów, Łężyca) i ich kody adresowe TERYT,
  • nazwy ulicy i przypisane do nich kody adresowe TERYT,
  • zakresy numeracji (osobne rekordy dla numerów kodów pocztowych parzystych i nieparzystych) dla przypadków, gdy na danej ulicy występuje więcej niż jeden kod pocztowy

Do czego można wykorzystać spis kodów pocztowych?

Baza może zostać wykorzystana na każdej witrynie internetowej, która wymaga od użytkowników wprowadzenia danych adresowych. Znajdzie więc zastosowanie we wszystkich branżach, w których przedsiębiorcy prowadzą sprzedaż wysyłkową, udostępniają użytkownikom ankiety czy podpisują umowy za pośrednictwem formularzy internetowych. Dzięki danym z bazy możemy np. sprawdzić poprawność wprowadzanych przez wypełniających kodów pocztowy. 

Kiedy całkowicie uniemożliwimy użytkownikom ręczne wpisywanie informacji adresowych i umieścimy w formularzu listę zawierającą jedynie poprawne nazwy, to zredukujemy wprowadzane przez wypełniających błędy i literówki, co pozwoli na uniknięcie wielu nieporozumień. Zdarza się bowiem, że wypełniający wprowadzają przez pomyłkę nieprawidłową nazwę ulicy czy miasta, co może skutkować np. problemami z dostarczeniem przesyłki lub niezgodnością danych osobowych. Wszystkich tych konsekwencji można uniknąć decydując się na zakup profesjonalnie opracowanej bazy adresów i kodów pocztowych. Dobrze przygotowana baza powinna cechować się wysoką jakością danych, zgodnością z aktualnymi danymi, a także poręczną i wygodną dla użytkownika formą.