Przegląd kotła przed sezonem grzewczym: jak, gdzie i kiedy?

Bardzo ważne jest, aby przygotowując się do sezonu grzewczego mieć sprawny kocioł grzewczy oraz cały system ogrzewający dom. Dzięki temu zapobiegniemy niespodziewanej awarii w czasie zimy. Na efektywność, wydajność i żywotność instalacji grzewczej ma wpływ odpowiednia eksploatacja, regularne przeglądy podzespołów kotła, eliminacja ewentualnych usterek, gdy tylko zauważymy problem oraz konserwacja systemu. Zatem jak często należy dokonywać przeglądu kotła oraz jak powinien wyglądać taki przegląd przed sezonem grzewczym? Odpowiedzi na te pytania zostaną zamieszczone poniżej.

Kiedy dokonywać przeglądu kotła?

Bardzo ważne dla sprawności kotła są jego systematyczne przeglądy raz w roku. Co więcej, prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców do dokonywania okresowych przeglądów obiektów budowlanych, w tym także stanu technicznego kotłów oraz ich efektywności energetycznej. Najlepszą porą na takie poczynania jest lato, na przykład w wakacje. Warto jednak zadbać o to, aby przeglądu nie dokonywały osoby przypadkowe, gdyż może to skutkować uszkodzeniem instalacji i znacznym zwiększeniem kosztów naprawy. Profesjonalne sprawdzenie stanu kotła powinno być przeprowadzane przez autoryzowane serwisy i przygotowanych do tego, odpowiedniego wykwalifikowanych pracowników. Oni bowiem mają profesjonalną wiedzę odnośnie przeglądów, czyszczenia i konserwacji urządzeń grzewczych.

Od czego zależy częstotliwość dokonywania przeglądów?

Częstotliwość przeglądów warto uzależnić od wielu czynników, takich jak rodzaju i jakości opału, stopnia zanieczyszczenia kotła, jego mocy i obciążenia, sposobu eksploatacji czy miejsca montażu urządzenia. W trakcie eksploatacji systemu grzewczego powstają bowiem różne zabrudzenia i osady, które zmniejszają sprawność urządzenia i przekazywanie ciepła. Kotły olejowe i węglowe zasilane na przykład ekogroszkiem , wytwarzają znacznie większą ilość osadów niż te, które zasilane są gazem ziemnym. W zależności od stopnia zanieczyszczenia kotła można zastosować metodę mechaniczną lub chemiczną. W przypadku kotłów które posiadają części automatyczne, takie jak podajniki, sterowniki, wentylatory, przekładnie należy dokładnie przestudiować zalecenia producenta w tej kwestii.

Korzyści płynące z regularnego czyszczenia i konserwacji kotłów

Regularne przeglądy, czyszczenie i konserwacja urządzeń grzewczych przyniesie nam wiele korzyści w przyszłości. Do najważniejszych zaliczamy zmniejszone ryzyko awarii podczas zimy, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, zwiększoną wydajność kotła, niższe koszty eksploatacji i ewentualnej naprawy, poprawa komfortu cieplnego i żywotności urządzenia, a także zmniejszenie negatywnego wpływu ogrzewania na środowisko naturalne. Dlatego większość producentów i instalatorów kotłów oraz serwisantów zachęca nas do regularnego dbania o system grzewczy w naszych domach. Jest to niezwykle ważne