Najczęstsze przyczyny niedosłuchu u dzieci

Problem z niedosłuchem stał się chorobą cywilizacyjną. Postępujący ubytek słuchu stał się bardzo palącym zagadnieniem, z tego względu WHO (Światowa Organizacja Zdrowia, World Health Organization) przygotowała raport, który miał przedstawić epidemiologię tego zjawiska. Wyniki badań przez nią przeprowadzone dowodzą, iż na 360 mln osób borykających się z niedosłuchem, aż 9% stanowią dzieci.

Przyczyny pojawiania się niedosłuchu

Do przyczyn wystąpienia problemu z niedosłuchem zalicza się czynniki takie jak:

 • czynniki genetyczne (co dotyczy aż 50% noworodków),
 • przebycie przez matkę w okresie ciąży chorób zakaźnych jak: różyczka, gruźlica, świnka, odra, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • częste przebywanie w hałasie,
 • niewyleczone stany zapalne ucha,
 • przewlekłe występowanie wysiękowego zapalenia ucha,
 • skutki uboczne przyjmowania niektórych antybiotyków.

Objawy niedosłuchu u dzieci

Rodzic powinien zwracać baczną uwagę na sygnały, które pojawiają się w zachowaniu dziecka, a które mogą świadczyć o pojawieniu się problemów z niedosłuchem. Do alarmujących zachowań, które można zaobserwować w codziennym funkcjonowaniu dziecka należą:

 • zaburzony rozwój mowy,
 • problemy z koncentracją podczas nauki czytania i pisania,
 • kilkukrotne prośby dziecka o powtórzenie komunikatu,
 • pogłaśnianie telewizora lub komputera,
 • ubogi zasób słów, niepoprawność ich artykulacji,
 • problemy w nauce.

Działania niwelujące ryzyko wystąpienia niedosłuchu u dziecka

Kobiety, które planują posiadanie potomstwa, powinny zadbać o wykonanie wszystkich niezbędnych szczepień na choroby zakaźne. To zabezpieczy dziecko, przed wystąpieniem neurodegeneracji jego mózgu i w konsekwencji niejednokrotnie niedosłuchu. Gdy posiadamy już dzieci, zaleca się zwracanie bacznej uwagi, by nie przebywały one w nadmiernym hałasie. Ważnym czynnikiem jest dowiedzenie się o skutkach ubocznych leków, które ma przyjmować dziecko oraz dbanie o dokładne wyleczenie chorób takich jak grypa, angina lub zapalenie ucha.

Problemy z niedosłuchem występujące u dziecka

Jeśli zaobserwujemy niepokojące sygnały, mogące świadczyć o problemach ze zdrowiem, musimy umówić wizytę u otolaryngologa lub audiologa. Lekarz zbada dokładnie dziecko, po czym podejmie środki zaradcze, jakimi może być operacja, poprawienie jakości słyszanych dźwięków przy pomocy aparatów słuchowych lub wszczepienia implantu do ucha środkowego. Ofertę nowoczesnych aparatów słuchowych znajdziesz w gabinecie protetyki Strefa Słuchu