Cyfrowe rozpoznawanie twarzy a przepisy Unii Europejskiej

W świecie cyfrowym nasz wizerunek może zostać zarejestrowany w wielu miejscach, przykładowo przez kamery przemysłowe, miejskie.

Obecnie firmy informatyczne opracowują oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, które może być wykorzystywane przez policję, służby, przykładowo poszukując przestępców, świadków zdarzeń. Należy pamiętać, iż przepisy regulują zasady przetwarzania danych osobowych, w tym także naszego wyglądu.

Cyfrowe rozpoznawanie twarzy a przepisy Unii Europejskiej

Czy rozpoznawanie osoby za pomocą danych biometrycznych jest legalne?

Według rozporządzenia RODO wizerunek twarzy należy do specjalnych danych biometrycznych, przetwarzanie ich jest ograniczone. Podobnie dotyczy to informacji dotyczących rasy, przekonań religijnych, jak również wielu innych danych, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji danej osoby, potwierdzenia jej tożsamości. W niektórych przypadkach nasze dane mogą być przetwarzane, przykładowo jeżeli jest to zdjęcie z imprezy masowej, gdzie została umieszczona informacja o rejestracji wydarzenia, wówczas udając się na koncert, przedstawienie, decydujemy się na udostępnienie naszego wizerunku. Jednak przepisy ograniczają możliwość wykorzystania naszego wizerunku podczas imprez masowych do dużego kadru, przykładowo będzie to zdjęcie osób znajdujących się na widowni.

W przypadku technologii rozpoznawania twarzy nasz wizerunek jest przetwarzany za pomocą specjalnego oprogramowania, badane są cechy, poszczególne punkty naszej twarzy, które mają posłużyć identyfikacji. W tym przypadku stosuje się wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy przyjęte w 2021 roku, które mówią o wolności osób do ochrony danych osobowych, w tym wizerunku.

„Jeżeli zatem np. nasze zdjęcie widnieje w firmowym intranecie jako nasza wizytówka lub nasz wizerunek pojawił się na zdjęciu widowni koncertu i został zamieszczony na stronie internetowej wydarzenia, to według RODO są to dane zwykłe. Jeżeli jednak zdjęcie jest analizowane za pomocą specjalnych systemów w taki sposób, aby skatalogować nasze cechy i ustalić tożsamość, to mamy już do czynienia z danymi „wrażliwymi”, co ma miejsce w przypadku technologii rozpoznawania twarzy.” – Maciej Dudek.

W świetle przepisów przetwarzanie naszego wizerunku w celu identyfikacji jest zabronione, możemy udostępnić nasz wizerunek przykładowo podczas transmisji telewizyjnej, jeżeli wyrazimy na to zgodę, jednocześnie dokładnie określając zasady wykorzystania wizerunku.