Docieplanie budynków ma duże znaczenia dla środowiska

Izolacja z dobrym opóźniaczem parowania kontroluje kondensację i ogranicza korozję zimnych rurociągów, kanałów, agregatów chłodniczych i odpływów dachowych.

Zapobiega to kosztownym uszkodzeniom materiałów budowlanych przez wilgoć oraz rozwojowi pleśni i grzybów. Potrzebna jest wystarczająca grubość izolacji, aby temperatura powierzchni była wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza. Wymagana jest wystarczająca grubość ocieplenia, aby temperatura powierzchni membrany była wyższa od najwyższej możliwej projektowej temperatury punktu rosy otaczającego powietrza, aby na powierzchni nie tworzyła się kondensacja. Dokonując ocieplenia budynku zmniejszamy również zapotrzebowanie na większe ilości energii potrzebne do ogrzania czy ochłodzenia pomieszczeń, a tym samym oszczędzamy pieniądze i zużycie paliw kopalnych. Niższe zużycie energii oznacza mniejsze zanieczyszczenie środowiska przez cząstki stałe, tlenki azotu, tlenek siarki, tlenek węgla, rtęć i inne. Izolacja zmniejsza zużycie energii, co oznacza, że mniej paliw kopalnych jest spalanych w celu wyprodukowania tej energii.

To z kolei zmniejsza ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczających gazów, takich jak dwutlenek węgla i dwutlenek siarki.

Ponieważ dwutlenek węgla jest jednym z głównych gazów cieplarnianych przyczyniających się do globalnego ocieplenia, a dwutlenek siarki jest głównym składnikiem kwaśnych deszczy, izolacja odgrywa znaczącą rolę w ochronie środowiska. Izolacja nie jest generalnie związana z kontrolą zanieczyszczeń. Jeśli oszczędza się energię, to oszczędzane są również wszystkie zanieczyszczenia związane z wytwarzaniem tej energii. A biorąc pod uwagę ilość energii zredukowanej przez użycie ocieplenia oraz fakt, że mamy teraz narzędzia do obliczania wartości redukcji emisji przy użyciu izolacji, redukcja emisji zanieczyszczeń jest znaczącą korzyścią z docieplenia budynków Warszawa w dzisiejszym proekologicznym środowisku. Stosowana w połączeniu z innymi materiałami izolacja pomaga zapewnić ochronę przeciwpożarową w systemach przeciwpożarowych, kanałach smarowych i powietrznych oraz w przewodach elektrycznych i komunikacyjnych oraz kablach.