Do czego wymagane są uprawnienia SEP i gdzie odbyć odpowiedni kurs?

Stowarzyszenie Elektryków Polskich od lat umożliwia każdemu z nas zdobycie specjalnych uprawnień, które krótki oznaczane są pierwszymi literami wyżej wymienionej organizacji.

Uprawnienia SEP potrzebne są między innymi do tego, byśmy mogli całkowicie leganie wykonywać pracę chociażby elektryka. Jednak co konkretnie kryje się pod skrótem tych uprawnień i czego one dotyczą dokładnie?
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że uprawnienia te dzielą się na trzy główne grupy opisane symbolami od G1 do G3. Każde z tych oznaczeń kategoryzuje odpowiednio jakie uprawnienia są nadane. Dla grupy G1 są to uprawnienia elektryczne, powinni je posiadać wszyscy którzy dozorują eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. Grupa G2 to z kolei urządzenia i instalacje cieplne, natomiast G3 to grupa obejmująca urządzenia gazowe. Dodatkowo każde świadectwo kwalifikacji jest oznaczone dodatkowym symbolem, E oznacza eksploatację urządzeń natomiast D oznacza dozór takich instalacji i urządzeń. Do czego wymagane są uprawnienia SEP i gdzie odbyć odpowiedni kurs?

Tego typu uprawnienia są wymagane praktycznie od razu podczas rekrutacji na stanowisko elektryka.

Jeśli więc chcemy mieć o wiele większe szanse podczas poszukiwania nowej pracy, to powinniśmy się poważnie zastanowić nad tym, by uzyskać takie uprawnienia. Jednak w jaki sposób można uzyskać tego rodzaju uprawnienia? Przede wszystkim na samym początku trzeba zapisać się na kurs, który zazwyczaj trwa kilka godzin i możemy odbyć go w ciągu jednego dnia. Po takim kursie warto pamiętać o egzaminie kwalifikacyjnym. Przejdziemy go po złożeniu odpowiedniego wniosku oraz uiszczeniu opłaty. Następnie komisja egzaminacyjna przeprowadzi z nami egzamin polegający na sprawdzeniu wiedzy – forma tego egzaminu jest ustna. Po pozytywnym wyniku w ciągu czternastu dni otrzymamy zaświadczenie o posiadaniu takich uprawnień. Jeśli więc szukasz takiego kursu w Zielonej Górze, koniecznie odwiedź sep-on-line.pl/uprawnienia-sep-zielona-gora i zapisz się na najbliższy termin przeprowadzenia tego kursu.