Blokada alkoholowa- czy faktycznie przywróci prawo jazdy?

Podstawową karą i chyba największa dla kierowcy, który został zatrzymany z promilami we krwi, jest zatrzymane prawa jazdy. To na jak długo przyjdzie zamienić wygodny pojazd na zatłoczony autobus, zależeć będzie od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, im więcej go będzie, tym wyższa kara grozi.

Blokada alkoholowa – kto może się o nią starać?

Ratunkiem dla kierowców zatrzymanych w stanie upojenia alkoholowego jest wnioskowanie do sądu o blokadę alkoholową. Trzeba jednak wiedzieć, że można to zrobić dopiero po upływie połowy zasądzonej kary. Osoby z dożywotnio zabranymi uprawnieniami, też nie stają na straconej pozycji, bo mogą starać się o blokadę po upływie 10 lat. Cała procedura nie jest jednak łatwa i pomoc adwokata może okazać się konieczna, tak samo, jak zgromadzenie całej dokumentacji i udowodnienie, że na takie urządzenie się faktycznie zasługuje. Warto więc po usłyszeniu wyroku wieść przykładne życie, nie wsiadać za kółko tym bardziej po alkoholu. Nie zawsze jednak sąd pozytywnie rozpatruje takie wnioski, jeśli okaże się, że w czasie trwania kary kierowca dalej popadał w konflikty z prawem, pierwotne orzeczenie nie zostanie zmienione.
Więcej na https://adwokat24h.pl/


Co w praktyce oznacza blokada alkoholowa?

Jest, udało się! Sąd wydał decyzję o zwrocie prawa jazdy i konieczności montażu blokady, tylko z czym to się teraz wiąże? Blokada jest urządzeniem, które zapobiega uruchomieniu silnika, jeśli w wydychanym powietrzu znajduje się alkohol. Powinna być zamontowana tylko przez profesjonalistów, a nie na własną rękę. Oczywiście wszystkie koszty z tym związane pokrywa kierowca, a jest to nie mały wydatek, bo blokada kosztuje około pięciu tysięcy złotych. Obecnie można ją wypożyczyć i płacić miesięczny abonament za jej użytkowanie, co na pewno odbije się z korzyścią na zasobach portfela. Jeśli samochód wyposażony jest w funkcję START-STOP warto zwrócić uwagę czy blokada zapamiętuje odczyt, bo kłopotliwe będzie ciągłe dmuchanie, by móc zapalić silnik. By nie złamać postanowienia sądu, należy pamiętać też o corocznej kalibracji uradzenia.