Wymagania dotyczące obsługi maszyn elektrycznych, energetycznych i gazowych

Uprawnienia SEP upoważniają osoby, które skończyły kurs oraz zdały egzamin do pracy w branży elektrycznej, energetycznej oraz lub gazowej w zależności od ukończonego kursu.

Dodatkowo uprawnienia dzieli się na dwa rodzaje może być to eksploatacja czy lub też dozór instalacji oraz sieci urządzeń. Uprawnienia SEP są często warunkiem koniecznym zatrudnienia na wielu różnych stanowiskach w przemyśle.

Wymagania dotyczące obsługi maszyn elektrycznych, energetycznych i gazowych

Czego dotyczą różne rodzaje uprawnień SEP?

Uprawnienia SEP możemy otrzymać w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych, są to uprawnienia SEP G1, które pozwalają na eksploatację, dozór, obsługę czy też serwisowanie sieci energetycznych o napięciu nie większym niż 1 kW. Dodatkowo możemy obsługiwać także urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci krajowej, obsługiwać elektryczną sieć trakcyjną, instalacje oświetleniowe. Dodatkowo uprawnienia SEP G1 często przydają się w straży pożarnej, w wojsku oraz innych formacjach mundurowych. Dzięki posiadaniu uprawnień tego rodzaju będziemy mogli także obsługiwać aparaturę kontrolno-pomiarową, wiele urządzeń z zakresu automatyki przemysłowej, które wykorzystywane są powszechnie w wielu branżach.

Kolejnym rodzajem uprawnień jest SEP G2, są to uprawnienia dotyczące energetyki, będą dotyczyły obsługi kotłów gazowych, wodnych, parowych o mocy powyżej 50 kW. Dodatkowo możemy także obsługiwać piece przemysłowe, aparaturę kontrolno-pomiarową także sprężarki o większej mocy. Dodatkowo uprawnienia G2 będą pozwalały na obsługę pomp, wentylatorów systemów wentylacji, klimatyzacji przemysłowej. Ostatnią grupą są uprawnienia gazowe G3, które dotyczą obsługi sieci gazowych, przesyłu, eksploatacji. Mogą być to przykładowo rurociągi, turbiny gazowe, odbiorniki paliw gazowych.

Szkolenia z zakresu SEP dostępne są w wielu miastach w naszym kraju, na stronie https://sep-on-line.pl/ możemy sprawdzić dostępne terminy, miasta, gdzie możemy uczestniczyć w poszczególnych szkoleniach SEP G1, G2, G3 oraz kursach na F-gazy dotyczących obsługi urządzeń klimatyzacyjnych, chłodni oraz pomp ciepła.