Kilka słów o stacji transformatorowej

Do czego właściwie służą stacje transformatorowe? Czym są? Nazwa może brzmieć nieco enigmatycznie, jednak wyjaśnienie jest bardzo proste – wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie przekazywana jest energia elektryczna z sieci do końcowego odbiorcy. Warto znać podstawowe informacje na ich temat – wszystkie podajemy w pigułce poniżej.

Stacja transformatorowa – czym jest?

Inna jej nazwa to stacja trafo bądź trafostacja. Jest stacją elektroenergetyczną – odbywa się w niej dystrybucja, a także rozdział energii elektrycznej. Dzieje się to dla różnych poziomów napięć. Warto wiedzieć, co wchodzi w skład stacji transformatorowej. Są to:

 • rozdzielnia niskiego napięcia

 • rozdzielnia średniego napięcia

 • transformator

 • urządzenia pomocnicze (w zależności od tego, jaka jest konstrukcja stacji)

Czym właściwie jest rozdzielnia elektryczna? Dzięki niej możliwe jest bezpieczne łączenie, przerywanie, a także rozdział obwodów elektrycznych. Transformator natomiast jest urządzeniem umożliwiającym zmianę napięcia przemiennego – z wyższego na niższe lub odwrotnie. Stacja transformatorowa może być zasilana z dwóch linii – kablowej lub napowietrznej.

Stacja transformatorowa – do czego służy?

Realizuje ona dwa podstawowe zadania. Podczas rozmowy z Panem Tomaszem, właścielem https://www.treelektryk.pl, czyli firmy TRE-ELEKTRYK, zlokalizowanej na ul. Kluczewskiej 2, 32-300 Olkusz (Tel: 602322921) ustalono, że zmienia ona napięcie, a także rozdziela energię elektryczną w celu dostarczenia jej do końcowego klienta.

Proces dotarcia energii elektrycznej do odbiorcy można przedstawić w trzech etapach:

 1. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach przesyłana jest do odbiorców z wykorzystaniem sieci najwyższego (od 220 do 400kV) i wysokiego (110kV) napięcia – ma to związek z dużymi odległościami.

 2. Dzięki zastosowaniu stacji transformatorowych WN/SN, napięcie obniża się do średniego napięcia (od 10 do 30kV) – stosowane jest ono w lokalnych liniach rozdzielczych bądź przez odbiorców SN do zasilania bezpośredniego maszyn elektrycznych dużych mocy.

 3. W fazie końcowej, wykorzystując stacje transformatorowe SN/nn, napięcie obniża się do niskiego napięcia – po nim energia elektryczna zostaje przesłana bezpośrednio do końcowych odbiorców.

Jak dzielimy stacje transformatorowe?

Podział stacji transformatorowych jest następujący:

 1. Mobilne

 2. Wnętrzowe

 3. Kontenerowe (z obsługą wewnętrzną lub zewnętrzną)

 4. Napowietrzne (słupowe stacje transformatorowe)

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat każdego z rodzajów:

Stacje mobilne – umożliwiają łatwe przenoszenie, transport, a także użytkowanie w dowolnie wybranym miejscu. Ich wyposażenie jest identyczne co każdej standardowej stacji transformatorowej, natomiast posiadają dodatkowo elementy ułatwiające ich transport.

Wnętrzowe stacje transformatorowe – znajdziemy je we wnętrzach budynków mieszkalnych, biurowych bądź usługowych. Przygotowane są do wymagań budynków, umieszcza się je w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach.

Kontenerowe stacje transformatorowe – są kompletnymi urządzeniami elektrycznymi; w środku znajdziemy wszystkie elementy stacji elektroenergetycznej. Dzielą się na zewnętrzne i z z wewnętrznym korytarzem obsługi.

Stacje słupowe – zasilają za pomocą sieci kablowej lub kablowej SN głównie odbiorców wiejskich, a także mało – osiedlowych. Miejscem ich instalacji są odpowiednio przygotowane słupy betonowe lub żelbetowe.

Jakie jest zastosowanie stacji transformatorowych?

Podstawowym miejscem, gdzie stosuje się stacje trafo jest Krajowy System Elektroenergetyczny. Mają one jednak zastosowanie także w innych miejscach – są to np. zakłady przemysłowe i wydobywcze, OZE, place budowy i miejsca obsługi stacji kolejowych i tramwajowych.

Aby właściwie dobrać odpowiednią stacje transformatorową i jej komponenty, należy określić aktualne, a także możliwe do wystąpienia w przyszłości warunki występujące w sieci elektroenergetycznej w miejscu projektowanej stacji.