Co to są pestycydy i jaki mają wpływ na człowieka

Termin „pestycyd” oznacza dowolną substancję lub mieszaninę substancji używanych do zabijania, odstraszania lub innego rodzaju zwalczania szkodników, w tym owadów, ślimaków, gryzoni, grzybów, bakterii i chwastów.

Pestycydy są używane w rolnictwie przez długi czas. Wiele niepożądanych gatunków roślin lub zwierząt powodujących szkody ingeruje w produkcję, przetwarzanie, przechowywanie, transport lub wprowadzanie do obrotu żywności, produktów rolnych, drewna i produktów z drewna lub pasz zwierzęcych.

Pestycydy można klasyfikować według organizmu docelowego, na przykład insektycydy, herbicydy czy fungicydy, struktury chemicznej jak fosforany organiczne i karbaminiany oraz stanu fizycznego, jak ciało stałe, ciecz, aerozol.

Każde racjonalne podejście do stosowania pestycydów powinno obejmować porównanie ryzyka i korzyści.

Wiele osób chce wiedzieć więcej o pestycydach, ich korzyściach i zagrożeniach dla organizmów żywych i środowiska naturalnego. Główne korzyści są znane jako konsekwencje bezpośredniego działania pestycydów, takie jak ochrona ludzi, zdrowie zwierząt i roślin oraz ochrona darni rekreacyjnych. Korzyści wtórne wynikają z pierwotnych i są to mniej bezpośrednie, mniej intuicyjne lub długoterminowe konsekwencje. Wzrost konsumpcji żywności spowodował wzrost wydajności rolnictwa w dużej mierze zależny od intensywnego stosowania pestycydów. Szerokie zastosowanie pestycydów pozwoliło zapobiec szkodom rolnym lub ograniczyć je, a także sprzyja dużej dostępności żywności w rozsądnej cenie i o każdej porze roku. Jednak nowoczesny rozwój rolnictwa doprowadził do znacznego wzrostu produkcji agrochemikaliów. Uciążliwe chwasty, takie jak chaber bławatek, są o łatwiejsze do usunięcia z plonów dzięki zastosowaniu pestycydów. Dlatego pestycydy są integralną częścią współczesnego życia stosowaną w celu zapobiegania wzrostowi niechcianych gatunków. Bez pestycydów rolnictwo poniosłoby znaczne straty w ilości i jakości plonów, ceny żywności wzrosłyby, a dostępność owoców i warzyw byłaby ograniczona.