Środki bezpieczeństwa przy transporcie materiałów niebezpiecznych

Transport materiałów niebezpiecznych powinien być prowadzony w sposób bezpieczny, powinniśmy zachować odpowiednie procedury, poczynając przykładowo od prawidłowego napełniania cysterny, wówczas powinniśmy zadbać o to aby płyn przypadkowo nie rozlał się.

Naturalnie należy zadbać o szczelne zamknięcie cysterny, dzięki temu będziemy mogli przewozić substancje bezpiecznie. Warto zwrócić uwagę iż niektóre z nich mogą stanowić realne niebezpieczeństwo, mogą być to przykładowo materiały żrące, substancje których opary mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Środki bezpieczeństwa przy transporcie materiałów niebezpiecznych

Uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych

W tym przypadku kierowcy muszą posiadać odpowiednie szkolenia ADR, może być to kurs podstawowy dotyczący standardowego zestawu czy też kurs specjalistyczny na przewóz materiałów niebezpiecznych przy pomocy cysterny, w tym wypadku mogą być to gazy, ciecze, materiały wybuchowe, trujące, samozapalne. Należy zatem posiadać odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Uprawnienia otrzymujemy na okres 5 lat, wówczas należy powtórzyć egzamin.

Materiały niebezpieczne mogą występować w formie płynnej ale także stałej przykładowo w postaci proszku czy też granulatu, w zależności od rodzaju będziemy wybierali środek transportu. Mogą być transportowane w formie zakrytej lub też odkrytej na standardowym zestawie. Oczywiście należy zadbać o oznaczenie zgodne ze standardami europejskimi. Transport powinien posiadać numer, oznaczenie które znajduje się na pomarańczowej tabliczce po bokach oraz z tyłu transportu. Oczywiście należy także posiadać właściwą dokumentację przewożonych towarów.

W przypadku transportu przy pomocy cysterny powinniśmy zwrócić uwagę aby była ona napełniona całkowicie, w przypadku kiedy będzie napełniona będzie tylko do połowy wówczas płyn może się przemieszczać, co może sprawiać problemy na zakrętach. Oczywiście kierowcy powinni wówczas ukończyć specjalistyczny kurs na cysterny, dzięki czemu będą wiedzieli w jaki sposób może zachowywać się materiał niebezpieczny w czasie transportu. Kursy ADR mogą dotyczyć także przewożenia materiałów niebezpiecznych na standardowej naczepie, musimy wówczas pamiętać o bezpieczeństwie, można zastosować pasy, różnego rodzaju przegrody oraz podpory.