Nowoczesne technologie wykorzystywane w geodezji

Najważniejszym zadaniem geodety jest rozgraniczenie terenu.

Ta operacja polega na wizualnym wyznaczeniu obszaru za pomocą specjalnych znaczników. Może być to przykładowo w przypadku kiedy sprzedajemy ziemię, a słupki graniczne zostały zatarte. Z pewnością musi zrobić to osoba z odpowiednimi uprawnieniami, a także z odpowiednia aparaturą pomiarową. Obecnie geodeci wykorzystują dalmierze laserowe, dzięki nim można z dużą dokładnością określić odległości. Dodatkowo mogą obecnie wykorzystywać drony, dzięki spojrzeniu z góry łatwiej będzie zinwentaryzować cały teren. Obecnie można wykorzystać także systemy GPS, które charakteryzują się bardzo dużą dokładnością. Geodeta będzie mógł również zbadać teren, który ma zostać zagospodarowany przed rozpoczęciem prac. Geodezja zapewnia, że domy są budowane we właściwym miejscu i że na przykład tory kolejowe zbudowane z dwóch stron faktycznie się spotykają. Określają również między innymi granice nieruchomości i oceniają własność. Geodeta rejestruje dane przestrzenne wymiary zabudowań, obszarów, gór, zbiorników wodnych lub budynków i kreśli je na mapach, Wyniki są potrzebne na przykład w planowaniu miejskim, regionalnym lub transportowym. Stanowią również podstawę do zagospodarowania terenu lub budowy dróg i budynków, mostów, tuneli, elektrowni czy dla górnictwa. Geodeci mogą specjalizować się w różnych obszarach przykładowo w pomiarach wód, wybrzeży i dna lub możesz określić występowanie zasobów mineralnych.

Geodeta może również pracować nad rozwojem oprogramowania nawigacyjnego dla samolotów, statków czy samochodów.

Geodeta może wykorzystywać nowe technologie, następnie zebrane dane umieszcza na mapach. W wielu sprawach związanych z działkami i budownictwem potrzebne mogą być usługi geodezyjne Kraków. Geodeta będzie potrzebny na różnych etapach budowy, przykładowo planowania działki, ale także umiejscowienia domu, i obliczeniu jego przestrzeni użytkowej. Będzie to potrzebne przykładowo do wyceny nieruchomości, czy też wysokości czynszu.